VIT HERDEHUND FÖR SPORT OCH TJÄNST I NORR
PETRA ANDERSSON

Docentvägen 121
977 52 LULEÅ
SVERIGE

mobil: 073-271 41 15

e-post: whiteicewolfs@hotmail.com