Grundpoäng:
(som följer med hela hundens liv)

HD/ED Röntgen 10 p  
Ögon 5 p  
MH 10 p  
MT + Exteriör 30 p  

POÄNGSYSTEM FÖR KENNELNS BÄSTA HUND ÅR :

Lydnadsprovs Diplom 20 p  
Championat utställning 20 p  
Championat Bruks/Lydnad 40 p  

Apell Klass Godkänd 5 p  
Uppflyttad 10 p
Lägre Klass Godkänd 6 p  
Uppflyttad 15 p
Högre Klass Godkänd 7 p  
Uppflyttad 20 p
Elit Klass Certpoäng 25 p  
Cert 30 p

Lydnadsklass 1 1:a pris 5p  
2:a pris 3p
3:e pris 2p
Lydnadsklass 2 1:a pris 6p  
2:a pris 4p
3:e pris 3p
Lydnadsklass 3 1:a pris 7p  
2:a pris 5p
3:e pris 4p
Lydnadsklass Elit 1:a pris 15p  
2:a pris 10p
3:e pris 5p

UTSTÄLLNING

Start 1 p  
VG 1 p  
Excellent 1 p  
CK/R-CERT R-CACIB 5 p  
CERT 10 p  
BIM/BIR 5 p  
BIM (Special) 10 p  
BIR (Special) 20 p