2014-06-22

u:IGP1 BH SPH1  Horsebo Supreme

e: SELCH LP1 Snowpatrols Force For The Future

Dragon Heart

Hälsa


HD:A/A   ED:0/0


Arbetsmeriter


Godkänd norsk räddningshund eftersök
Godkänd ruin och katastrofsök B


Utställningsmeriter


Utställd med cert

Dream Of Darkness

Hälsa


HD: B/C  ED:0/0


Arbetsmeriter
Utställningsmeriter
Övrigt:
Skotträdd

Different Name

Hälsa


HD: A/A  ED:1/2


Arbetsmeriter
Utställningsmeriter


Fullcertad

Drama Queen

Hälsa


HD:   ED:


Arbetsmeriter
UtställningsmeriterÖvrigt:
Avliden magomvridning 4 månader

Dare To Dream

Hälsa


HD: A/D  ED:1/0


Arbetsmeriter
UtställningsmeriterDevine Intervention

Hälsa


HD: A/A  ED:0/0


Arbetsmeriter
UtställningsmeriterÖvrigt:
Förgiftad avliden

Dark Shadow

Hälsa


HD:   ED:


Arbetsmeriter
UtställningsmeriterDraw Purple Chans

Hälsa


HD: A/A  ED:0/0


Arbetsmeriter
UtställningsmeriterDark Knigth

Hälsa


HD: A/A  ED:0/0


Arbetsmeriter
Utställningsmeriter


Cert
BIM Norks rasspecialen

Don't Mess With Me

Hälsa


HD:   ED:


Arbetsmeriter
Utställningsmeriter


Övrigt:
Avlivad