2016-04-01

u:IGP1 BH SPH1  White Ice Wolfs Bizzies Number One

e: LP1 RLDN RLDF KORAD Tågabo Mirakel Tage

Eat My Shorts

Hälsa


HD:A/A   ED:0/0
MDR1: +/+
DM: n/n
Ögon: Free
Rygg: Free


Arbetsmeriter


IGP1  SPH1  BSL1  BH/VT
KORAD
TJH PTRL


Utställningsmeriter


Svensk utställningschampion

Everyday Diva

Hälsa


HD: A/A  ED:0/0


Arbetsmeriter


Godkänd apellklass spår
Uppflyttad lägreklass spår


Utställningsmeriter


2x CERT


Euro Trash

Hälsa


HD: A/A  ED:0/0


ArbetsmeriterUtställningsmeriter


Utställd med Good

Elevated For Succsess

Hälsa


HD:B/B   ED:0/0


Arbetsmeriter
UtställningsmeriterÖvrigt:

Ever So Clever

Hälsa


HD:   ED:


Arbetsmeriter
UtställningsmeriterEnd Of All Hope

Hälsa


HD: C/C  ED:0/0


Arbetsmeriter
UtställningsmeriterÖvrigt:

Educated Idiot

Hälsa


HD:   ED:


Arbetsmeriter
UtställningsmeriterExtreme As Hell

Hälsa


HD: B/B  ED:0/0


Arbetsmeriter
Utställningsmeriter