White Ice Wolfs Everyday Diva

Föräldrar


e: KORAD RLDN RLDF LP1 Tågabo Mirakel Tage
u: IPO1 SPH1 White Ice Wolfs Bizzies Number One


Hälsa


HD: A/A ED: 0/0
DM: free

MDR1: +/+
Ögon: kommer
Spondylos: Free

fulltandad, korrekt bettMentalitet


Mentalbesriven med 1:a skott

Mentaltest  232p


Arbetsmeriter


Godkänd apellklass spår
Uppflyttad lägreklass spår


Utställningsmeriter


Utställd med CERT och BIR
Om Diva